Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

unreasonable
8922 6652
The art of reposting
Reposted fromjascha jascha
unreasonable
8929 539a
Reposted fromaurophobia aurophobia
unreasonable
unreasonable
8960 b8a0 500
Reposted fromsandycopper sandycopper
unreasonable
Rozmyślam o naszym ostatnim spotkaniu, na zakończenie którego przytuliliśmy się do siebie pierwszy raz...
Chcę czegoś więcej, niż pizza, film i zdjęcia.
— Tęsknię
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
unreasonable
8985 8f24
Reposted fromaurophobia aurophobia
unreasonable
chciałabym mieć malutki pomysł na życie,zainwestować w coś,otworzyć mały bar,żyć bez zmartwień co będzie jutro...
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
unreasonable
8997 0913 500
Fashion from Ulyana Sergeenko
Reposted fromrosses rosses

February 09 2014

27 Adorable Valentine's Day Treats You Can Make
Reposted fromweheartit weheartit
Galaxy Oreo ;) na Galaxy ^.^ - Zszywka.pl
Reposted fromweheartit weheartit
unreasonable
8129 a63e 500
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamalina malina
unreasonable
Nawet nie wiesz ile emocji kryje się za moim obojętnym spojrzeniem.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamdjg mdjg
unreasonable
Kobieta nie może się narzucać.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamdjg mdjg
unreasonable
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnormajeane normajeane viamdjg mdjg
7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viamdjg mdjg
unreasonable
8660 c92c 500
pink flowers | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit
cute love tumblr photography - Google Search
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl