Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

unreasonable

Niedowierzaj jeśli zobaczysz moje martwe ciało.

Nie mam talentu do umierania.

— markiza Angelika
unreasonable
3853 9642 500
mam nadzieję, że nadal wszyscy się tego trzymacie
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamiodowolipowa miodowolipowa
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viamiodowolipowa miodowolipowa
unreasonable
Oczywiście, że jesteś prawdziwy - jak każda myśl i każda opowieść. Jest prawdziwa, kiedy ty w niej jesteś.
— Markus Zusak – Posłaniec
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
unreasonable
8756 0044
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanastasie anastasie
unreasonable
unreasonable
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym...
— Amy Pond
Reposted fromcytaty cytaty viarealytruth realytruth
unreasonable
5539 fa8f 500
Reposted frompl pl viaanastasie anastasie
unreasonable
5689 80db
Reposted fromretaliate retaliate viaanastasie anastasie
unreasonable
1166 c6e1
Reposted fromvic vic viaanastasie anastasie
unreasonable
Lace ❤️
Reposted fromweightless weightless viaanastasie anastasie
unreasonable
6358 0af6
Reposted fromWredotka Wredotka vialosiek losiek
unreasonable
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viawszystkodupa wszystkodupa
unreasonable
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
unreasonable
Obłędnie Cię pragnę.  Ciałem, duszą, sercem, umysłem, sobą.
— tylko Ciebie
Reposted fromiamstrong iamstrong viaklaud klaud
unreasonable
Miałem rację, że nie mogę się w tobie ponownie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted fromkonwalia konwalia viaklaud klaud
9172 4988
Reposted fromunco unco viaanastasie anastasie
unreasonable
Z nim wszystko było najlepsze, a moje serce jest na skraju wyczerpania..
— 21:21
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl